top of page

Persondatapolitik

Skraldejagt er som dataansvarlig for medlemmer af foreningen, forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Skraldejagt, og de services vi tilbyder.

 

Skraldejagt tilstræber, at du føler dig tryg ved behandlingen af dine personoplysninger. Skraldejagt behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning, herunder national såvel som international.

 

§ ​1 Hvornår indsamler og anvender Skraldejagt dine personoplysninger

Skraldejagt indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du indmelder dig som medlem af Skraldejagt, eller udøver medlemsaktiviteter, eksempelvis events, der kræver din tilmelding.

2. Når du tilmelder dig som medlem af Skraldejagt - eller ønsker at gøre brug af Skraldejagt som koncept eller anden aktivitet derudi - indsamles en række oplysninger om dig, for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Skraldejagt, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

 

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud (herunder aktiviteter, events mv.) samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem Skradejagts portaler. I denne forbindelse indsamler Skraldejagt alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.

 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller ved oprettelse af en aftale relateret til Skraldejagt.

 

§ 2 Hvornår videregiver Skraldejagt dine personoplysninger

Skraldejagt kan i visse tilfælde - men kun på din foranledning - videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

·         a. Leverandører Skraldejagt samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Skraldejagt for eksempel videregivelse af deltagerinformation til forskellige typer af events, af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Skraldejagt;

·         b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Skraldejagt; eller

·         ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som DU anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Skraldejagt, eller de i § 2 øvrigt nævnte områder.

§ 3 Hvordan beskytter Skraldejagt dine personoplysninger

Skraldejagt har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Skraldejagts sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

 

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Skraldejagt kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt eller i ond tro forsøger at omgå Skraldejagts sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

 

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

§ 4 Dine rettigheder

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Skraldejagt behandler om dig, kan du rette henvendelse til christian.rye@skraldejagt.dk eller telefonnummer 40168399.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Skraldejagt behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Skraldejagt om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Skraldejagt er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Skraldejagts indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Skraldejagt ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

 

§ 5 Hvor længe opbevarer Skraldejagt dine personoplysninger

Hos Skraldejagt gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Skraldejagt), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig (Skraldejagt) og databehandler (Skraldejagt) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

§ 6 Hvad sker der, når Skraldejagt ændrer denne persondatapolitik

Skraldejagt opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholde gældende lovgivning. Dette medfører, at Skraldejagt løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Skraldejagt dig besked via e-mail eller anden gyldig kommunikationsform. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Skraldejagt på info@skraldejagt.dk

 

§ 7 Spørgsmål, klager eller andet

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

 

Skraldejagt

Ryesgade 5, 5

2200 Nørrebro

CVR 40175059

info@skraldejagt.dk

(+45)27213535

Tilbage til forsiden

bottom of page