top of page
Copy of Copy of OM OS.png
Anchor
homepage map_edited.png

Er du også træt af, at det eneste du kan gøre er, at flyve lidt mindre og vælge nogle andre varer i supermarkedet? Så er Skraldejagt er din vej til klima- og miljøhandling!

 

Vi er en besætning af skraldepirater samlet om missionen, at revolutionere danskernes forhold til skrald gennem leg, historiefortælling og fællesskab.

 

Vores kernekompetence er at afholde arrangementer og workshops, hvor vi igennem forskellige lege, konkurrencer og samtaleøvelser gør det til en sjov og engagerende oplevelse, at forstå hvorfor og hvordan vi kan arbejde for at skabe et cirkulært og affaldsfrit land.

 

Det er nemlig vores mål, at forvandle Danmark til et cirkulært og affaldsfrit land inden 2040. Derfor arbejder vi også direkte på, at opfylde Verdensmålene og særligt verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. 

Det er en ambitiøs,

men nødvendig målsætning,

fordi status quo bare ikke er godt nok.

Kursen sat mod et grønnere Danmark

Danmark er et af verdens rigeste lande, og alligevel er vi også et af de lande i Europa, der producerer mest affald per husholdning, og har et af de højeste CO2 fodaftryk per indbygger. Hvis det ikke er tankevækkende nok, så afbrænder vi næsten 35-40% af alt vores affald, og bruger det som en energikilde på bekostning af både klima og miljø. Alt i alt, så er det en kortsigtet strategi, der kommer til at koste vores miljø, klima og os selv dyrt. Vi ser i stedet en langsigtet strategi med afsæt i cirkulær økonomi og FNs Verdensmål.

Vi har alle et forhold til vores familie, venner og partnere, men det er også helt afgørende, at vi får et stærkere forhold til vores skrald – før vi, helt bogstavligt talt, drukner i det. For vores klima, natur og biodiversiteten, og ikke mindst, for os selv. 

 

Vi bliver nødt til at omlægge vores skralde-strategi

Vi bliver nødt til at omlægge vores skralde-strategi. Vi skal ikke producere og forbruge så meget skrald. Det lyder måske som en nærmest umulig opgave, men det er det ikke nødvendigvis. Faktisk er det så simpelt som, at vi indfører lovgivning, der indtænker et produkts fulde liv ind i vores økonomi. Det er her princippet om cirkulær økonomi kommer ind. Cirkulær økonomi gør op med den lineære tankegang om produkters levetid. Den gør op med tanken om, at vi køber et produkt, bruger det, smider det ud – og at produktet derefter ingen funktion har. Den cirkulærer tankegang understreger nemlig hvorledes t alle komponenter, ressourcer og materialer kan få nyt liv i et andet eller nyt produkt.  

 

Er du yderligere nysgerrig på emnet, kan denne side anbefales at undesøge nærmere.  https://vuggetilvugge.dk/viden-om/cirkulaer-oekonomi/.

 

På trods af de fleste virksomheder i nyere tid er blevet mere opmærksomme på deres klima- og miljø indvirkning, så er det desværre langt fra nok. Vi må erkende, at der ikke findes et stort nok incitatment for både danske og internationale virksomheder til at indtænke hele et produkts livscyklus ind i deres produktion og forretninger til at det i sig selv kommer til at løse hele problemet. Det vil vi lave om på.

 

Det arbejder vi dedikeret henimod ved disse tre undermål, der handler om at skabe:  

OPMÆRKSOMHED

At skabe opmærksomhed iblandt unge om skralds indvirken på vores klima og miljø – hvorfor og hvordan vi kan forandre det. Hertil også at få unge til at gøre bekendtskab med vigtige løsningsværktøj, såsom cirkulær økonomi.

KAPACITETSOPBYGNING 

At opbygge unges kapacitet til at tage ansvar og handling i forhold til skralds påvirkning af klima og miljø. Med kapacitet er der særligt fokus på, at øge unges lyst og gåpåmod til at aktivt gå ind i (politiske) sager der engagerer dem, og få afprøvet dem selv og deres handlekraft.

DIREKTE HANDLING

At være en drivkraft for handling, der vil ændre danskeres forhold til skrald - ikke kun på et lokalt, individuelt plan, men helt op til de større magstrukturer. Vi vil have danske politikere og virksomheder til at gå planken ud og tage et reelt ansvar for vores klima og miljø ved at mindske produktionen af skrald. 

I vores arbejde på, at opnå disse tre hovedmål arbejder vi os særligt af tre metoder:

LEG

Mange voksne tror at leg er noget barneligt og useriøst noget. Det er en ærgerlig misforståelse, der bunder i mangel på selvtillid og usikkerhed. Særligt fordi, at mange videnskabelige studier viser, at leg styrker livsglæde, socialt sammenhold og har en positiv effekt på læring og udvikling. .

 

HISTORIEFORTÆLLING

Vores sind er historiefortællingsmaskiner. Det giver faktisk slet ikke mening, at tale om noget uden at tale om historiefortælling. Alt hvad vi gør, skaber af mening og værdi, er baseret i historier. Det er sådan vi får et forhold til verden omkring os. Derfor er det også afgørende, at vi arbejder med de historier som vi fortæller os selv om klimaet, skraldet og vores egen handlekraft dertil.

 

FÆLLESSKAB

Følelsen af at være en del af et stærkt fællesskab, er en essentiel del af det, at være menneske. Desværre lever vi i en tid, hvor et stigende antal af danskere døjer med ensomhed og føler sig alene. Samtidig er der også en stigende tendens til – i takt med urbanisering, sociale medier og globalisering – at mange på samme tid føler sig mere og mere distancerede fra både de lokale fællesskaber og det fjerne, globale niveau. Selvom det måske kan virke paradoksalt, så er der intet unaturligt i det. Vores lokale fællesskaber er vores forbindelse til det større nationale, internationale og globale. Som individer i vores nærmiljø kan det være enormt svært at vide og mærke, hvordan man kan gøre en forskel. Det er kun i fællesskabet, at vi kan nå og påvirke det fjerne og globale. ​ Hos Skraldejagt har vi derfor en ambition om at være et rum, hvor man som helt almindelig person, kan blive del af et lokalt og legende fællesskab, hvor man samtidig kan være med til at skabe ændringer på et større niveau. Fra det nære til det fjerne, så skal vi som mennesker have handlekraften tilbage. 

17vm_-_logo_design_med_m_l.png
Maal12.jpg
homepage map.png
bottom of page